Cesta k novému já aneb nová perspektiva pohledu na naše novoroční předsevzetí


Mgr. Adam Schmidt

Radostné tradice a stíny Vánoc

Se vstupem do nového roku často očekáváme změnu. Možná by bylo lepší říci přejeme si změnu a spolu s tím se “upínáme” k předsevzetím skrze která máme naději, že k ní dojde. Že zhubneme, budeme žít více zdravě, budeme kouřit míň nebo vůbec, budeme pít míň nebo vůbec. Najdeme si lepší práci, lepšího partnera…prostě všechno bude lepší. Zůstává nejasné, zda se naše touha po změně nespojuje s něčím, co už v předstihu víme, že nechceme změnit, a přesto vstupujeme do této hry se sebou samými.

S každým novým rokem se nám naskýtá příležitost k reflexi a nastavení nových cest. Ačkoliv novoroční předsevzetí často spojujeme s konkrétními cíli, možná je čas pohlédnout na ně z jiné perspektivy. Co kdybychom se přestali pouze soustředit na to, co chceme změnit, a začali vnímat předsevzetí jako prostředek k hlubšímu porozumění sobě samým? Co kdybychom se zaměřili na to, jak nám tyto změny mohou přinést růst a naplnění? Pojďme společně prozkoumat, jak lépe uchopit naše novoroční předsevzetí a přistupovat k nim s myšlenkou na to, co je opravdu důležité.

Osobní růst v uzavírání a otevírání aneb proč jsou konce a začátky v životě důležité?

S každým dnem, kterým se blížíme ke konci roku, nám přichází příležitost zamyslet se nad tím, co jsme prožili, a připravit se na nový začátek. Uzavření jedné kapitoly života není pouze příležitostí k oslavě dosažených úspěchů, ale také časem pro reflexi minulosti.

Konce a začátky jsou v našem životě klíčové. Každý konec nám otevírá dveře k novému začátku, a proto je důležité nejen slavit, ale také se podívat na to, co nám minulá zkušenost vlastně ukázala. S příchodem nového roku je vhodné zaměřit se na reflexi, zamyšlení nad cíli, sny a hodnotami. Obecně sice platí, že je lepší „trénovat“ vědomí přítomnosti, kterou žijeme, zároveň v tomhle případě je pohled na to, kam směřujeme zcela v pořádku a na místě.

Nechte prostor pro vlastní růst, ať už se chystáte uzavřít starý rok nebo otevřít nový. Konce a začátky spojují minulost a budoucnost, vytvářejí neustálý tok změn a nabízejí možnost začít znovu. A tak, s otevřeným srdcem, přivítejte nový rok a s ním i jeho nová dobrodružství!

Využívání síly skupiny: Jak získat prospěch ze vztahových dynamik kolem nás?

Věnování pozornosti kvalitním vztahům, ať už s přáteli či rodinou, není jen o sdílení radostí a výzev. Je to také o vytváření prostoru pro vzájemné učení a růst. Sociální interakce nám poskytuje cenný pohled na svět druhých a otevírá dveře k novým perspektivám. Setkání s přáteli a rodinou představuje nejen příležitost ke sdílení zážitků, ale i prostor pro skupinovou dynamiku. V rámci těchto skupin se můžeme učit od ostatních, sdílet své poznatky a posilovat své schopnosti řešení problémů. Dynamika skupiny může přinášet inspiraci, motivaci a podporu, což nás vede k efektivnějšímu dosahování našich cílů. Otevření se sociálnímu učení a využívání skupinové dynamiky nám může přinést nejen osobní růst, ale také rozšíření našeho pohledu na svět. Každý vztah a setkání s druhými může být cennou lekcí, a tímto způsobem se sociální kontakty stávají nejen zdrojem radosti, ale také inspirace a učení.

Rozvíjení identitního aspektu aneb kdo vlastně jsme?

Nastávající rok není jen o nových začátcích, ale také o výjimečné příležitosti k hlubšímu ponoření se do poznání naší vlastní identity. Když si klademe otázky typu „Kým chci být?“ nebo „Co chci dosáhnout?“ v rámci novoročních předsevzetí, nejenže stanovujeme konkrétní cíle, ale také se zapojujeme do procesu, který nám umožňuje objevovat hlubší vrstvy sami sebe.

Stanovení nových cílů a předsevzetí nás vede k aktivnímu zkoumání našich hodnot, priorit a ambicí. Proces otázek typu „Proč si vybírám tento cíl?“ nebo „Co mě k tomu vede?“ nám odkrývá naše niterné pohnutky a přesvědčení. Tímto způsobem nejen nastavujeme směr pro nový rok, ale také se vydáváme na cestu poznávání sami sebe.

Rozvíjení vlastní identity v novém roce není jen o vytváření seznamu úkolů; je to o otevírání dveří ke svému nitru a k objevování, co nás skutečně tvoří. Každé nové předsevzetí může být oknem do hlubších vrstev naší osobnosti a může nám pomoci lépe pochopit, jakým směrem chceme jít a kdo chceme být.

Novoroční předsevzetí: jak motivace a odměna posilují naši vnitřní odhodlanost a vedou k dlouhodobým úspěchům

Když si stanovujeme nové cíle na začátku roku, naše mysl a mozek na to reagují pozitivním způsobem. Stanovení jasných cílů může aktivovat části mozku, které nám přinášejí radost a uspokojení, což nás motivuje k jejich dosažení.

To, že si klade člověk nové úkoly a cíle, může posílit jeho vnitřní motivaci. Ta je pro změnu zásadní, protože vnější okolnosti, které nás motivují, mají své limity. Pozitivní zpětná vazba, kterou nám náš mozek dává, může být silným hnacím motorem, který nám pomáhá překonávat překážky a udržovat dlouhodobou motivaci.

Takto vytvářená motivace a odhodlání jsou klíčovými faktory při dosahování trvalých úspěchů. Při podporování a udržování této pozitivní dynamiky můžeme dosahovat svých novoročních cílů a rozvíjet se na osobní i profesní úrovni.

Motivující moc novoročních předsevzetí: zápas s prokrastinací

Novoroční předsevzetí se mohou stát dobrým nástrojem k překonání sklony odkládat důležité úkoly.

Když slavíme nový rok a prožíváme jeho výjimečnou atmosféru, může to v nás probudit pocit obnovení a nového začátku. Zvuky petard a pohled na oslavné ohňostroje mohou být metaforou pro odhodlání, energii a radost spojenou s novým začátkem.

V této euforické atmosféře mohou novoroční předsevzetí sloužit jako silný impuls, který nás motivuje k akci. Předsevzetí vytvářejí jasný směr a cíl, což nám pomáhá překonat vnitřní odpor a tendenci odkládat úkoly. Představa nového začátku v novém roce může být právě tím povzbuzením, které potřebujeme k tomu, abychom překonali pokušení prokrastinace a začali prostě něco dělat.

Takto jsou novoroční předsevzetí nejen symbolickým začátkem, ale také praktickým nástrojem, který nám umožňuje aktivně pracovat na našich cílech a překonávat překážky na cestě k úspěchu.

Rozvíjení sebepoznání a reálném obraze o sobě samém: jak novoroční předsevzetí pomáhají utvářet psychickou odolnost...

Přistoupení k novoročním předsevzetím není jen o nastavení cílů, ale také o hlubokém pochopení sebe sama a realistickém pohledu na své vlastní schopnosti. Tato práce s předsevzetími v sobě zahrnuje proces sebepoznání, který má klíčový význam pro psychickou odolnost.

Když si klademe cíle na nový rok, musíme být upřímní sami k sobě. To znamená nejen rozpoznat své ambice, ale také vnímat vlastní limity. Realismus je klíčovým prvkem úspěšné práce s předsevzetími. Když jsme schopni realisticky zhodnotit své schopnosti a očekávání, vytváříme základ pro trvalejší a udržitelné změny a také eliminujeme zklamání z toho, že jsme naše vlastní očekávání nebyli schopni naplnit.

Vnímání vlastních limitů a možností není slabostí, ale spíše silou. Tato autentická sebehodnota nám umožňuje postavit se k sobě s úctou, porozuměním, laskavostí a pochopením. Práce s realistickým pohledem na naše schopnosti tak může posilovat naši odolnost. Když si uvědomujeme své možnosti a zároveň respektujeme své omezení, stáváme se odolnějšími vůči stresu a zlepšujeme svou schopnost přizpůsobit se změnám.

Celkově lze říci, že novoroční předsevzetí nejsou pouze nástrojem k dosahování cílů, ale také prostředkem k hlubšímu pochopení sebe sama a k posílení naší mentální odolnosti.

Pro každého z nás existuje možnost spojit se s duchem novoročních předsevzetí. Začněme s laskavostí k sobě samým a jednoduše, krok za krokem. V závěru přemýšlím nad něčím univerzálním, nad tím, co by mohlo prospět každému, bez ohledu na další okolnosti jeho života…a napadá mě…

Oslavte malé úspěchy:

Cíle nejsou jen vzdálenými horizonty, ale i každodenními úspěchy. Oslavujte každý krok směrem k svým cílům a posilujte tak svou motivaci. Oceňujte se za svou jedinečnost.

Budujte komunitu podpory:

Získávejte sílu z podpory svých blízkých. Společné sdílení radostí i výzev může posílit vztahy a zajistit, že nejste ve svých cílech osamoceni.

Odměňujte se a pečujte o sebe:

Pamatujte na odměnu za vaši práci na duševním zdraví. Občasná odměna nejen upevní vaše úsilí, ale také vám poskytne čas na odpočinek a obnovu.

Rozvíjejte radost z procesu:

Cesta k cíli je stejně důležitá jako samotný cíl. Najděte radost v procesu učení se novým dovednostem, v pravidelné fyzické aktivitě a ve vztazích, které budujete…

Berte si čas na reflexi:

Pravidelně se zastavte a ohlédněte se za svým pokrokem. Reflexe vám poskytne možnost ocenit dosažené, přizpůsobit svůj postup a nastavit si nové cíle.

Užijte si offline čas:

Omezte digitální přetížení a věnujte se offline aktivitám, které naplňují vaši duši a nabíjejí vás pozitivní energií.

Budujte sílu odolnosti:

Výzvy jsou přirozenou součástí života. Budujte sílu odolnosti tím, že se učíte z neúspěchů, přizpůsobujete se změnám a hledáte pozitivní stránky každé situace, i když to není vždy snadné

S novým rokem přichází neomezená možnost růstu a proměny. S pozitivním přístupem k plánování změn můžeme vytvořit otevřený prostor. Nechejme se inspirovat a dovolme si vstoupit do nového roku s otevřeným srdcem a odhodláním k dosažení svých cílů. A v závěru, připomeňme si, že cesta k našim cílům vyžaduje trpělivost. Nemusíme mít všechno hned, ale s důvěrou v život můžeme očekávat, že nám přinese ty nejkrásnější momenty. Nechejme čas pracovat ve prospěch našich snů.

Krásný celý rok 2024.

Mgr. Adam Schmidt

Tato webová stránka používá cookies

Můžete buď všechny povolit níže tlačítkem „Souhlasím se všemi“, odmítnout nebo nastavit podrobně "Detailní nastavení". Výběr můžete také později změnit. Více informací o cookies Zásadách ochrany osobních údajů.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.
Cookies sociálních sítí Jedná se o cookies spojené se sociálními sítěmi, jako je např. Facebook. Umožňují interakci mezi naší stránkou a sociálními platformami. Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich údajů a chování na našem webu těmto společnostem. To nám pomáhá optimalizovat obsah a reklamu pro uživatele na základě vašich preferencí.
Combined Shape