Nebezpečná dynamika lidských vazeb: Kruh závislosti a spoluzávislosti v nitích mezilidských vztahů


Mgr. et Bc. Němec Radek

Závislostní chování a spoluzávislost, dva pojmy, které spolu úzce souvisí. Dynamika těchto pojmů a jimi provázaných vztahů mají velký vliv na celkový pohled závislostního chování v životě daného jedince a jedinců kolem něj

Vznik a vývoj závislosti často považujeme za reakci na dlouhodobou nerovnováhu či nepohodu v životě samotného jedince. Závislost a spoluzávislost jsou ale pojmy, které se týkají nejen individuálního chování, ale také dynamiky v mezilidských vztazích a neoddělitelně k sobě patří.

Zatímco závislost může odrážet silnou potřebu něčeho, jako jsou látky nebo určité chování, spoluzávislost nás pak zavede do složitějších sfér vztahů, kde jedna osoba silně reaguje na potřeby a chování druhé. Často se tak děje na podvědomé úrovni. Podívejme se na závislostní chování ve spojitosti se spoluzávislostí od nejbližších osob a na to, jak tato dynamika může ovlivňovat naše životy.

Jak víme, závislostní chování může mít různé podoby. Může se týkat návykových látek, jako jsou alkohol nebo drogy, nebo se může projevovat v nezdravých vzorcích, jako jsou nadměrné pracovní nasazení nebo závislost na sociálních médiích, potažmo celá další škála různých podob. Často má kořeny v hledání úniku od stresu, od emocí, tlaku, nespavosti, úzkosti či depresivních poloh. Tyto formy závislostí nejsou vždy jednoduché, a mohou mít výrazné dopady na fyzické i duševní zdraví jednotlivce.

Spoluzávislost je fenomén spojený s tím, jak se jednotlivci postaví k závislým osobám ve svém okolí. Charakterizuje se silným zaměřením na potřeby druhých, často na úkor vlastních potřeb a hranic. Lidé trpící spoluzávislostí mohou cítit nutkání kontrolovat a řešit problémy druhých, často na úkor svého vlastního pohodlí a blaha.

V případě, že bychom neměli pochopení pro tyto věty, je třeba si uvědomit, že to je vzorec rysů, který se často vyskytuje v rodinném okolí závislého jedince, tedy okruh těch nejbližších osob, které často nazýváme a označujeme jako osoby podporující. Rodinní či nejbližší příslušníci často umožňují závislostní chování, a nevědomě jej podporují. Mluvíme o fenoménu, kdy nejbližší osoba nedokáže unést „nezávislost“ či zodpovědnost za svůj život u závislého jedince.

Díky uspokojování potřeb člověka disponující závislostním chováním si často spoluzávislá osoba potvrzuje svoji hodnotu, díky které si vytvoří koncept „falešného Já“, a to je velmi silné podhoubí pro růst závislostního chování. Vyskytují se samozřejmě i opačné příklady, kdy nejbližší osoby závislostní chování zlehčují, nebo podceňují. Tyto nejbližší osoby prakticky závislost u blízkého jedince potřebují ke svému nasycení potřeb. Motivace či pohnutky pro toto chování často jedinci nachází ve svém nedostatečném pocitu sebehodnoty, či neschopnost se vymezovat a protlačit své potřeby. Vyskytují se tak v roli obětí, kdy doménou je vydržet závislostní chování nejbližšího člověk i přesto, že to spoluzávislému velmi vadí. Tato tolerance závislostního chování může podvědomě spustit korupční prostředí, kdy nejbližší okolí závislého člověka se nadřazuje nad identifikovaného jedince závislostí, často tak přejdou do moralizující či soudící role, která opět spoluzávislému sytí či dodává potřebné pocity, které v jeho životě absentují.

Je tedy nezbytné neoddělovat pojmy závislost a spoluzávislost, které vytvářejí složitou dynamiku v mezilidských vztazích. Osoba se závislostními sklony tak nezištně může hledat podporu a pomoc od svého okolí, což může vyvolat také nevědomou či vědomou spoluzávislost u těch, kdo jsou blízko. Tím vzniká začarovaný kruh, kde se obě strany navzájem posilují v jejich specifických vzorcích chování.

Co je tedy důležité brát na vědomí? Toto spojení se spoluzávislostí mívá značné negativní dopady na osobní život. Osoba trpící závislostí může ztratit úplnou kontrolu nad svým životem, zatímco spoluzávislý jedinec může zanedbávat také své vlastní potřeby a identitu kvůli starostem o druhého, při nevědomém sycení svých potřeb. To může způsobit napětí ve vztazích, vedoucí ke konfliktům a v horším případě i k rozpadu vztahu. Překonání závislostního chování a spoluzávislosti vyžaduje často podporu a odbornou pomoc. Jednotlivec musí přijmout odpovědnost za své vlastní chování a aktivně pracovat na změně vzorců, které vedly k závislosti, potažmo stejně tak ke spoluzávislosti u blízké osoby. Je tedy stejně tak klíčové, aby osoby blízké nebyly zanedbávány a aby si uvědomily svou vlastní roli ve vztahu. Tyto propletené a navázané dynamické vztahy jsou častým indikátorem pro rodinné či párové terapie.

Tato webová stránka používá cookies

Můžete buď všechny povolit níže tlačítkem „Souhlasím se všemi“, odmítnout nebo nastavit podrobně "Detailní nastavení". Výběr můžete také později změnit. Více informací o cookies Zásadách ochrany osobních údajů.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.
Cookies sociálních sítí Jedná se o cookies spojené se sociálními sítěmi, jako je např. Facebook. Umožňují interakci mezi naší stránkou a sociálními platformami. Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich údajů a chování na našem webu těmto společnostem. To nám pomáhá optimalizovat obsah a reklamu pro uživatele na základě vašich preferencí.
Combined Shape