Cocaine and politics: The dark reality of the Czech elite


Mgr. et Bc. Radek Němec

The drug scene is not just a story of dark alleys and lost souls, as stigmatization in the Czech Republic often "unofficially" announces. Its tentacles extend to the highest levels of society, including politics. Cocaine, a symbol of luxury and power, has become a common part of life. For some, the often disturbing world where cocaine and politics go hand in hand is more real than society can imagine.

We often learn about cocaine that it is itself considered a high class drug. Which is sometimes a motivation to use in itself for clients. Its high price and exclusivity made it attractive to those who wanted more than survival - they wanted to rule. In the Czech Republic, cocaine in high politics is nothing new. Scandals connected with the use of this drug among the elite occasionally break through to the surface and shock the public, in our professional society it is no longer a big surprise.

Cocaine's known short-term effects include euphoria, increased energy, and unwavering self-confidence—an ideal combination for high-ranking officials. They often face immense stress and pressure. Cocaine offers an easy, if deceptive, escape. However, long-term use brings dark consequences: heart problems, psychological disorders and the destruction of personal and professional relationships.

V české politické scéně se kokain stal tichým, ale vlivným hráčem. V terapeutické praxi vidíme, jak touha po moci a drogy často také kráčejí ruku v ruce. V boji proti užívání kokainu ve vysokých kruzích je klíčová prevence a edukace. Nejdůležitější je, aby si jedinec uvědomil svůj problém a nebál se vyhledat pomoc. Transparentnost a odpovědnost jsou pilíře, na nichž musíme stavět. Mluvíme tedy o destigmatizaci v těchto politických sférách. Transparentnost, odpovědnost a prevence jsou klíčové k omezení tohoto jevu. Veřejnost má právo vědět, že jejich vůdci jsou schopni vykonávat své povinnosti bez vlivu návykových látek.

Je třeba si uvědomit, že za každým příběhem o kokainu ve vysoké politice stojí lidské bytosti. Politik, který podlehl svodům bílé drogy, není jen číslem ve statistikách. Je to člověk, který čelil možná neuvěřitelnému tlaku a hledal únik. Největší výzvou je vytvořit prostředí, kde takové úniky nejsou nutné a kde je pomoc dostupná pro všechny, bez ohledu na jejich společenské postavení. Svět kokainu a vysoké politiky je složitý a mnohovrstevnatý, ale společně můžeme najít cestu k řešení, která ochrání naši společnost a její hodnoty.

Photo by Colin Davis on Unsplash

This website is using cookies

You can either allow all of them below by clicking the "I agree to all" button, refuse them or set the "Detailed settings". You can also change your selection at any time later. For more information about processing, please see our Privacy Policy.

Functional cookies These cookies are necessary for the proper functioning of the website and therefore cannot be turned off.
Analytics cookies Analytical cookies help us track and analyze the way visitors interact with our site in Google Analytics 4. This information allows us to improve content and provide a better user experience.
Marketing cookies Reading and writing cookies for marketing purposes for advertising systems such as Google Ads or Sklik. These cookies allow us to track user behavior and measure website performance and the effectiveness of our advertising campaigns.
Personalized advertising Remarketing cookies allow us to present you with personalized advertising based on your previous interactions with our site in systems such as Google Ads, Sklik.
Use of personal data With this option, you consent to the sending and processing of your personal data to Google for the purposes of targeting and evaluating online advertising and targeted marketing.
Social network cookies These are cookies associated with social networks, such as Facebook. They enable interaction between our site and social platforms. By choosing this option, you consent to the sending and processing of your data and behavior on our website to these companies. This helps us optimize content and advertising for users based on your preferences.
Combined Shape